Dysfagi och uppmärksammad entreprenör

Stiftelsen Åforsk utser, tillsammans med Swedish Incubators & Science Parks,  Sveriges tio mest innovativa entreprenörer 2016. En av de tio lyckliga som får ta emot 200 000 kronor från Åfors är tandläkare och medicine doktor Mary Hägg som säljer munhanteln IQoro för personer som bl.a. lider av dysfagi, ansiktsförlamning och snarkning.Affärsidé är att öka patienternas livskvalitet genom att  en effektiv och icke invasiv behandling. Företaget erbjuder även utbildningspaket och arbetsmaterial inom det orofaciala området samt arbetar aktivt med att sätta den största, men mest osynliga funktionsnedsättningen, dysfagi, på kartan.

Läs mer om Mary Hägg och hennes affärsidé på Swedish Incubators and Science Parks hemsida.

En annan profil inom dysfagiområdet som också hyllats för sin affärsidé är logoped Kajsa Lamm Laurin som vi tidigare har skrivit om i Logopedforumbloggen.