Kompetensutveckling gör dig ännu mer attraktiv på arbetsmarknaden. SRATs kompetensdagar, med namnet AkademikerKompetens, är en kostnadsfri medlemsförmån för dig som är yrkesverksam eller söker jobb. Du har också möjlighet att ta med dig en gäst som inte är medlem i SRAT. Ledarskap, teamutveckling, samarbete, målfokusering, kommunikation och entreprenörskap är några av de ämnen som välkända föreläsare tar upp.

Höstens planerade orter/datum:
– Uppsala 13 september
– Linköping 20 september
– Luleå 5 oktober
– Umeå 6 oktober
– Göteborg 18 oktober

Dagarna är under planering och läggs upp för anmälan i kalendern på SRATs webbplats så snart de är klara.