Dyslektiker borde få bättre hjälp

VLT: Debattinlägg från  Dyslexiförbundet FMLS i Västmanland/Västerås/ Sala angående det absurda i att logopeder i landstinget inte utreder dyslexi och att logopedmottagningen avslutar barn med språkstörning när de börjar skolan samt att kommunerna inte tar ansvar för sina elever.

”Kommunen, skolan och landstinget måste ta sitt ansvar. Dyslexifrågan måste tas på allvar. Vi ska ju satsa på barnen och deras utveckling, inte bromsa dem. Kommunen vill ju bli bästa skolkommun, men det är långt kvar.”