Svenska Logopedförbundets remissvar

Svenska Logopedförbundet är remissinstans i frågor som gäller hälso- och sjukvård, omsorg och utbildning. Vi publicerar våra remissvar löpande på förbundets hemsida.