Fler skollogopeder i lärarbristens spår

Vi har tidigare rapporterat om att en utökning av antalet logopedtjänster sågs som en potentiell dellösning på lärarbristen i Malmö.

Malmös grundskoledirektör Anders Malmquist:

– Vi har ett fyrtiotal vakanser. Men eleverna kommer inte att sitta utan vuxna. Vi tar in bästa möjliga som inte är examinerade lärare.

Malmö anställer nu bland annat logopeder, socionomer och socialpedagoger för att lösa situationen.

Läs mer i Sydsvenskan!