Orimliga väntetider i Värmland

P4 Värmland: Kötiderna för att få genomgå en dyslexiutredning fortsätter att öka och i Värmland står 250 personer i kö för att få hjälp. Hos Landstinget ser man en ökning i antalet inkomna remisser för dyslexiutredningar, men antalet logopeder är detsamma, vilket innebär att väntetiden nu är upp emot 18 månader.

Hör även radioinslaget med Carina Jonsson, vars dotter fick diagnosen dyslexi vid 11 års ålder.

 

Fotnot: i Stockholm är väntetiden för läs- och skrivutredning mellan 1 och 12 veckor (Vårdgivarguiden 2016-08-18)