Orimliga väntetider i Värmland

P4 Värmland: Kötiderna för att få genomgå en dyslexiutredning fortsätter att öka och i Värmland står 250 personer i kö för att få hjälp. Hos Landstinget ser man en ökning i antalet inkomna remisser för dyslexiutredningar, men antalet logopeder är detsamma, vilket innebär att väntetiden nu är upp emot 18 månader. Hör även … Fortsätt läsa Orimliga väntetider i Värmland