Open access-artikel om prevalens och prediktorer för uttalssvårigheter

En färsk artikel av Wren, Miller, Peters, Elond och Roulstone är tillgänglig för läsning/nedladdning på Ashas hemsida.

Prevalence and Predictors of Persistent Speech Sound Disorder at Eight Years Old: Findings From a Population Cohort Study

Drygt 7 000 barn deltog i studien, vars syfte var att bestämma förekomst av och prediktorer för kvarstående uttalssvårigheter hos 8-åriga barn. Den totala prevalensen i den undersökta populationen var på  3,6%. Tidiga prediktorer för kvarstående uttalssvårigheter i skolåldern var bland annat tidiga ätsvårigheter, svårigheter att kombinera ord vid 2 års ålder och begränsad morfologisk förmåga vid 3 års ålder. Det verkar finnas faktorer både i motoriska, kognitiva och språkliga processer som gör att barn löper risk för ihållande uttalsproblem.