Som medlem i Svenska Logopedförbundet och därmed även i SRAT, har du möjlighet att gå på kompetensdagar med namnet AkademikerKompetens. Dessa seminarier är en kostnadsfri medlemsförmån för dig som är yrkesverksam eller söker jobb. Du har också möjlighet att ta med dig en gäst som inte är medlem i SRAT. Ledarskap, teamutveckling, samarbete, målfokusering, kommunikation och entreprenörskap är några av de ämnen som välkända föreläsare tar upp.

5 oktober: Luleå

6 oktober: Umeå

18 oktober: Göteborg

Se SRATs kalendarium för mer information!