Planerna för Europeiska Logopedidagen 2017 är igång!

Kreativa hjärnor på SRAT:s kansli (foto Signe Tonér)

Kreativa hjärnor på SRAT:s kansli (foto Signe Tonér)

Vi vill se till att uppmärksamma den Europeiska Logopedidagen den 6 mars 2017 riktigt ordentligt. Nästa års tema är dysfagi och ätsvårigheter. Arbetsgruppen, som förresten rekryterades via Logopedforum, har redan börjat skissa på flera spännande projekt, och vi kommer att behöva hela kårens hjälp för att berätta för allmänhet, media och beslutsfattare vad vi logopeder kan bidra med när det gäller ät- och sväljsvårigheter. I början av 2017 kommer vi presentera material som vi alla kan sprida vidare. Fundera också över om ni kan arrangera något lokalt evenemang. Föreläsning i sjukhusaulan? Logopediquiz i gallerian? Fråga logopeden på biblioteket?

Europeiska Logopedidagen 2016