Idag anordnade Sveriges Arbetsterapeuter ett seminarium om kognitivt stöd. Från KOM-X i Gävle medverkade logoped Kristin Andrae Kerro och arbetsterapeuten Maria Åkerström och i den avslutande paneldiskussionen företräddes Svenska Logopedförbundet av vice ordförande Maria Karlsson. Hela sändningen finns för eftertittning.

Dragningen om kommunikativa hjälpmedel av Kristin och Maria börjar vid 3: 55 ungefär och direkt därefter följer paneldiskussionen.