Ungdomsbrottslighet och logopedi?

Forskaren och logopeden Nathaniel Swain presenterar sin forskning om logopedi och ungdomsbrottslingar i tävlingen ”Three Minute Thesis”.

Ett växande forsknings- och arbetsområde inom logopedi är språk- och kommunikationssvårigheter hos ungdomar som har begått brott.  Statistik från vårt systerförbund i Storbritannien indikerar att 60 % av young offenders där  beräknas ha någon kommunikativ funktionsnedsättning. Logopedisk behandling kan minska risken för att återfalla i brott.

På samma tema tidigare i Logopedforumbloggen:

 läsningens betydelse för personer som är frihetsberövade

språkförmåga och och psykisk hälsa hos unga kriminella

ungdomsbrottslingars perspektiv på litteracitet och kommunikation

 

För dig som är medlem på Logopedforum finns även en diskussionstråd på samma tema!