Europeiska logopedidagen 2017

Den europeiska sammanslutningen av logopeder, CPLOL, har kommit överens om en stående slogan för den europeiska logopedidagen och den är ”Kommunikation är allt!!! Temat för EU-logopedidagen 2017 är Dysfagi. Tillfälligt byte av slogan behövs när temat lämnar kommunikation. Så tänk till och kom med förslag 🙂

Uppdatering 2016-10-26: europeisk slogan för 6 mars 2017 är ”Eat safe and taste life!”