Ge barnet språklust – läs tillsammans

Från Region Jönköpings län kommer de förträffliga broschyrerna Språklust – läs tillsammans, som nu ligger på Vårdguiden/1177. I dagsläget finns materialet på svenska, somaliska, arabiska, engelska, vietnamesiska och thailändska och inom kort tillkommer översättningar till dari, tigrinja och farsi.

Jönköping är för övrigt en av de regioner som har logoped knuten till Barnhälsovården.

Bild från 1177.se

Bild från 1177.se

Mer om barnhälsovård i Logopedforumbloggen