På fredag är det alltså dags för Slofs jubileumsdag. Sändningen börjar klockajubn 10 och du kommer åt den direkt via vår hemsida logopedforbundet.se, ingen särskild inloggning behövs.

Jubileumsfirandet fortsätter med middag på kvällen för särskilt inbjudna gäster. Mer om hela dagens firande, intervju med pristagaren och tillbakablick på Slofs 50 år i nästa nummer av tidningen Logopeden!