Astrid Frylmark tilldelas Svenska Logopedpriset!

Astrid Frylmark

Astrid Frylmark

astrid-pris astrid-o-tor

Astrid Frylmark är logoped sedan 40 år tillbaka, en oförtruten kunskapsspridare både genom sin förlags- och kursverksamhet och genom mentorskap till yngre kollegor, engagerad i intresseorganisationer såväl nationellt som internationellt. Efter 40 år i professionen tycker Astrid Frylmark fortfarande att logoped är det bästa yrke man kan ha. Priset delas ut i samband med Svenska Logopedförbundets 50-årsjubileum den 11 november i Stockholm.

Läs mer om Astrid Frylmark på Slofs hemsida!