Rätten till kommunikation!

Autism- och Aspergerförbundets rikskonferens 2016 hade rubriken Lyfta upp eller trycka ner? Konferensen filmades av UR Samtiden och flera sevärda föreläsningar finns att se på ur.play, bland annat kan vi höra logoped Gunilla Thunberg prata om rätten till kommunikation.  Kommunikationssvårigheter är den vanligaste orsaken till utmanande beteende och att möjliggöra kommunikation är den effektivaste lösningen och den enda möjliga vägen om mänskliga rättigheter ska gälla för alla.

Vi har tidigare skrivit om Socialstyrelsens kunskapsöversikt Att förebygga och minska utmanande beteende i LSS-verksamhet här på bloggen. Gunilla Thunberg medverkade också i reportaget Dags att vårda vår kommunikation i tidningen Logopeden.