Färsk artikel om logopedbehanding för barn i skolåldern!

International Journal of Language and Communication Disorders publicerade nyligen en artikel av Ebbels et al.: ”Effectiveness of 1:1 speech and language therapy for older children with (developmental) language disorder.” Det finns begränsat med evidens vad gäller behandling av äldre barn med språkstörning, särskilt när det gäller elever med nedsatt språkförståelse. I studien ingick 72 elever … Fortsätt läsa Färsk artikel om logopedbehanding för barn i skolåldern!