Grattis Malin, den första logopeden som innehar den tunga posten som ordförande i Sveriges största fackliga studentorganisation!

Läs mer på Logopedförbundets hemsida.