Anna Fäldt: KOMITID: tidig upptäckt och utvärdering av insats