Möjlighet att ta plats i Svenska Logopedförbundets styrelse!

Hej logopeder!

Svenska Logopedförbundets valberedning arbetar just nu med att hitta lämpliga kandidater för styrelsen som skall utses vid förbundsmötet i maj 2017.
Vi vänder oss nu till er alla Slof-medlemmar för att höra vilka av er som kan tänka sig att axla detta spännande och intressanta uppdrag! Vi tror också att ni känner någon som ni skulle vilja rekommendera som ny styrelseledamot. Vi i valberedningen är mycket tacksamma för input från er alla. Kontakta oss om ni själva är intresserade, eller om ni har någon ni vill nominera som vi sedan kan fråga. Har ni specifika frågor om styrelsearbetet så kontakta gärna sittande styrelse.
Vi hoppas höra från er snart, och allra senast 31 januari!
Kontakt:
Åsa Fyrberg asa.fyrberg@vgregion.se
Åsa Burge asa.burge@vgregion.se
Helena Svanberg Knight helena.svanberg.knight@brackediakoni.se