Liv Thalén: Att möta personer med demens – logopedisk vardag?