Besparingar i Staffanstorp upprör

Sydsvenskan: I Staffanstorps kommuns budget för 2017 stramar man åt centrala resurser framför allt i form av Resurscentrum – Barn och Familj, med bland annat kommunlogopeder (bland andra Svenska Logopedförbundets ordförande Ulrika Guldstrand), specialpedagoger och psykologer.

Oroliga föräldrar påtalar vikten av det stöd familjen fått via Resurscentrum, men är nu djupt oroad för hur stödet ska fungera efter nedskärningarna.

”Det finns många barn som har svårt att få vardagen i skola eller förskola att fungera. På RC finns ett antal professioner, däribland psykologer, specialpedagoger och logopeder som på olika sätt verkar för att dessa barn ska kunna hantera dagen. När skolan anser att deras insatser för det enskilda barnet inte räcker till, finns RC till hands bland annat genom rådgivning och handledning. Centrumet erbjuder dessutom föräldrar och pedagoger diverse kurser och utbildningar om barn och unga.”