Borde vi tacka föräldrar oftare?

Tänkvärt blogginlägg av amerikanske logopeden Eric X Raj:

Eric skickar en videohälsning med ett stort tack till alla föräldrar till barn han haft förmånen att jobba med som logoped.

Ibland kan man som kliniker hamna i ett läge där man ojar sig över ”struliga” patienter och anhöriga som inte gör som vi vill, som missar besök och som inte följer våra rekommendationer. Borde vi inte istället visa mer ödmjukhet och tacksamhet gentemot exempelvis föräldrar till barn med språkstörning? De anförtror sina barn till oss med förhoppning om att vi ska kunna göra skillnad.  Kanske behöver vi också tacka föräldrarna för att de utför uppgifter och hemläxor tillsammans med sina barn för att hjälpa till med generalisering och att få kommunikationen att fungera så bra som möjligt.

Läs hela blogginlägget!

Erics logopediska nyårslöfte är att tacka föräldrarna oftare! Har du några planer på hur du kan förbättra ditt bemötande under 2017 (vi är bra men kan alltid bli bättre!)?