Logopeden Elsa Beckman – ny ung rådgivare i VGR

Skaraborgs Sjukhus: Elsa Beckman, logoped vid Skaraborgs Sjukhus och medlem i Svenska Logopedförbundet, har utsetts till ung rådgivare i Västra Götalandsregionen. Vartannat år utser VGRs regiondirektör Ann-Sofie Lodin ett antal unga rådgivare som ska stötta henne och regionens koncernledningar med perspektiv som kanske inte är självklara för en äldre generation. Elsa Beckman nominerades av sin chef och under de två kommande åren kommer hon att fungera som rådgivare till regiondirektören och ingå i en grupp medarbetare från olika verksamheter i VG-regionen.

– Utvecklingsarbete är roligt och jag har alltid tyckt om förbättringsarbete och att jobba tillsammans i en grupp med personer med olika erfarenheter mot ett gemensamt mål. Jag hoppas att kunna bidra med glädje och att tänka utanför boxen. Att se lösningar som kanske inte är självklara, men ändå bra, säger Elsa. Jag vill visa upp att vi finns och hoppas på att kunna visa får framåtanda och det vi är bra på – både utifrån ett logopedperspektiv och utifrån ett Skaraborgsperspektiv, säger Elsa Beckman.