Bristande kompetens skapar problem för elever med språkstörning

P4 Halland 9 januari: Maria Johansson har en dotter med autism och språkstörning som har missat stora delar av grundskolan.  Maria menar att brist på kompetens och resurser skapade problem i skolan och hoppas att regeringens utredning gör att saker förändras.

Skolorna är för passiva när det gäller ogiltig frånvaro i grundskolan tycker regeringens utredare Malin Gren Landell som den 9 januari presenterade sin utredning, ”Att vända frånvaro till närvaro”. En av åtgärderna som föreslås är att stärka elevhälsan.

Logopeder borde vara en självskriven profession bland de lagstadgade yrkesgrupperna i elevhälsan! Se även debattinlägget om utvidgad elevhälsa av ordförandena från Svenska Logopedförbundet, Fysioterapeuterna och Sveriges Arbetsterapeuter.