Många barn med språkstörning upptäcks alltför sent

Vi har tidigare skrivit om SCALES-studien i Storbritannien, ledd av professor Courtenay Frazier Norbury. Studien har visat att många barn med tal- och språksvårigheter inte upptäcks i tid av lärarna. Nu tillsätts en utredning som ska undersöka varför en så stor andel av dessa barn inte identifieras i skolan. Man spekulerar i om en delorsak kan vara brist på logopeder och speciallärare. Målet är att utredningen ska komma fram till vad som behöver åtgärdas på såväl lokal som nationell nivå för att barn ska få det stöd de behöver och planen är att utredningen ska publiceras i början av nästa år.