Två logopedstudenter i Göteborg skriver sitt exjobb om konsistensanpassning och terminologi och du har nu möjlighet att bidra till ökad kunskap om hur svenska logopeder jobbar genom att delta i en enkät. Länk till enkäten finns på Logopedforums inloggade delar!