Plan för effektivisering av e-hälsoarbete

Dagens Medicin: Regeringen och SKL har kommit överens om en ny plan som  ska effektivisera e-hälsoarbetet i Sverige och sätta en standard. Poängen med samordningsplanen är att komma bort från ett läge där olika myndigheter och organisationer arbetar var för sig, att undvika dubbelarbete och att snabbare komma framåt, enligt sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S). Ett nytt nationellt forum för standardisering ska också inrättas. Det ska arbeta både med att definiera termer och med att få olika system att kommunicera med varandra.