Vi från Svenska Logopedförbundets styrelse måste tyvärr meddela att de planerade utbildningsdagarna om språkstörning i skolåldern, som skulle ha ägt rum 13 och 14 mars, tyvärr måste ställas in på grund av bristande deltagarunderlag. Vi hoppas kunna återkomma med motsvarande arrangemang längre fram.

För eventuella frågor, kontakta Slofs kursansvariga Susanne Westerbring, susanne.westerbring[at]logopedforbundet.se !