Språkmodul underlättar för nyanlända

KFS, arbetsgivarorganisationen för samhällsnyttiga bolag, lanserar i dagarna en språkmodul för att underlätta för nyanlända på arbetsmarknaden. Språkmodulen har tagits fram tillsammans med Karolina Larsson, legitimerad logoped, författare och språk-, läs- och skrivutvecklare i Halmstad kommun.

– För att hjälpa företag att bredda sin rekryteringsbas lanserar vi nu en webbutbildning i hur man lär ut språk till personer som inte har svenska som modersmål, säger Conny Larsson, som är projektledare för inkluderingsarbetet på KFS.

 

Pressmeddelande från KFS