Uppdatering: ansträngd situation i Umeå

Västerbottenkuriren: Bristen på personal gör att logopedmottagningen i Umeå inte kan ta emot barn med talsvårigheter. Artikeln är tyvärr låst, men tack vare bistånd från en läsare kan vi informera om det som står i tidningen.

Föräldrar som har kontaktat logopedmottagningen i Umeå för att boka tider har fått besked om att det inte är möjligt. Föräldrarna har enligt uppgift inte fått någon tydlig information om varför så är fallet.

Biträdande verksamhetschef Mona Jakobsson menar att problemen är tillfälliga och beror på resursbrist.

– Vi har ingen att sätta in, men hoppas att det ska vara löst inom en snar framtid, säger Jakobsson. Vad som orsakat problemen kan hon inte svara på.

Det vore fortfarande intressant att få mer information från logopeder i Umeå!