Senaste nytt från Umeå

Västerbottens Folkblad:

 Orsaken till att barn med språkliga svårigheter inte får samma insatser som tidigare är att logopedmottagningen i Umeå har tvingats minska resurserna med två tjänster.

– Det finns en frustration och en uppgivenhet bland personalen, säger logoped Malin Bergman Papworth.

Nybesök och ett första behandlingstillfälle prioriteras, detta för att man ska kunna säga att man klarar vårdgarantin. Personalen på mottagningen hoppas på personalförstärkning så fort som möjligt, men ännu finns ingen formell begäran om det.

Enligt Malin Bergman Papworth drabbar de hårda priorieringarna de barn som behöver långvarig kontakt.

Enligt uppgift från Slof Västerbotten, råder det inte brist på anställningsbara logopeder. Tvärtom finns det flera Slof-medlemmar som i dagsläget tvingas pendla till annan ort på grund av brist på logopedtjänster i Umeå.

Tack till de logopeder som kontaktat och tipsat!

Tidigare blogginlägg om de bristande resurserna i Umeå