I en av forumtrådarna har det tipsats friskt om en mängd olika bra informationskällor vad gäller språkstörning. Här kommer en uppdaterad sammanställning från den tråden med länkar att laborera bland för den som vill uppdatera tipsbanken till föräldrar och pedagoger. På många av sidorna finns det i sin tur ännu fler länkar och litteraturlistor. Kommentera gärna och fyll på med era bästa tips!

Uppdaterat september 2018!

 

Information om språkutveckling och språkstörning

Specialpedagogiska skolmyndigheten

SPSM: Delaktighet: ett arbetssätt i skolan

Arbeta med språkstörning i skola och förskola (SPSMs nya stödmaterial)

Språkens hus, ett center för språkstörning och flerspråkighet

Språkstörning – en pedagogisk utmaning” av Eva Carlberg Eriksson

Boken ”Ibland låtsas jag att jag förstår” av Malena Sjöberg

Leva med språkstörning (logoped Anna-Karin Arnald)

Flickan med språkstörningen (blogg av Anna Båve Schultz, om att leva med språkstörning)

Barnlogopedmottagningen Södra Älvsborgs sjukhus (BLOM)

Infoteket (Landstinget i Uppsala län)

Logopeden i skolan (logoped Johanna Kristensson)

Forskningsbloggen (logoped och forskare/postdoktor Anna Eva Hallin)

Barnprat (logoped Marie-Helene Dotevall)

Språklek (logoped Astrid Frylmark)

Snicksnacksnoken (logoped Elvira Ashby)

Hatten förlag: logopeden tipsar

Podcast om språkstörning (logopederna tillika forskarna Olof Sandgren och Ketty Holmström)

UR Skola (radio): Kommunikationsskolan i Malmö

 

 

Information på andra språk

Hitta språket (Kodknäckarnas filmer om språkutveckling och språkstimulans, svenska, arabiska, engelska, kurdiska, persiska, somaliska)

TAKK för språket (svenska, engelska, spanska, somaliska, arabiska)

RADLD Campaign (före detta RALLI, framför allt engelska men även någon film på spanska)

Frequently asked questions, International Association of Logopedics and Phoniatrics

 

Web-TV

UR Samtiden Tema Språkstörning

Barnet och orden – om språk i förskolan

UR Skola: Språkstörning

 

 

Intresseorganisationer

Talknuten

DHB

Vi-S (vuxna med språkstörning)

Attention (språkstörning, autismspektrumtillstånd, ADHD, Tourette syndrom)

 

Facebookgrupper

Språkstörning – tala, lyssna, förstå

Språklek – tips och trix (viss inriktning mot barn inom autismspektrum)

 

QR-kod som leder till detta blogginlägg: