Information om språkstörning

I en av forumtrådarna har det tipsats friskt om en mängd olika bra informationskällor vad gäller språkstörning. Här kommer en uppdaterad sammanställning från den tråden med länkar att laborera bland för den som vill uppdatera tipsbanken till föräldrar och pedagoger. På många av sidorna finns det i sin tur ännu fler länkar och litteraturlistor. Kommentera gärna och fyll på med era bästa tips!

Uppdaterat mars 2019!

 

Information om språkutveckling och språkstörning

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)

SPSM: Delaktighet: ett arbetssätt i skolan

Arbeta med språkstörning i skola och förskola (SPSMs nya stödmaterial)

Språkstörning – en pedagogisk utmaning” av Eva Carlberg Eriksson

Boken ”Ibland låtsas jag att jag förstår” av Malena Sjöberg

UR Skola (radio): Kommunikationsskolan i Malmö

 

Barnlogopedmottagningen Södra Älvsborgs sjukhus (BLOM)

Infoteket (Landstinget i Uppsala län)

 

Logopeden i skolan (logoped Johanna Kristensson)

Forskningsbloggen (logoped och forskare/postdoktor Anna Eva Hallin)

Barnprat (logoped Marie-Helene Dotevall)

Podcast om språkstörning (logopederna tillika forskarna Olof Sandgren och Ketty Holmström)

 

Flickan med språkstörningen (blogg av Anna Båve Schultz, om att leva med språkstörning)

Albert berättar om sin språkstörning

 

 

 

Leva med språkstörning (logoped Anna-Karin Arnald)

Språklek (logoped Astrid Frylmark)

Snicksnacksnoken (logoped Elvira Ashby)

Mimmis värld (logopederna Jim Gustafsson och Fredrik Hammarstedt(

Hatten förlag: logopeden tipsar

Lingo Studios: Fråga logopeden (logoped Amelie Grape)

 

 

 

Information på andra språk

Hitta språket (Kodknäckarnas filmer om språkutveckling och språkstimulans, svenska, arabiska, engelska, kurdiska, persiska, somaliska)

TAKK för språket (svenska, engelska, spanska, somaliska, arabiska)

RADLD Campaign (före detta RALLI, framför allt engelska men även någon film på spanska)

Frequently asked questions, International Association of Logopedics and Phoniatrics

Språkens hus, ett center för språkstörning och flerspråkighet

 

Web-TV

UR Samtiden Tema Språkstörning

Barnet och orden – om språk i förskolan

UR Skola: Språkstörning

 

Intresseorganisationer

Talknuten

DHB

Vi-S (vuxna med språkstörning)

Attention (språkstörning, autismspektrumtillstånd, ADHD, Tourette syndrom)

 

Facebookgrupper

Språkstörning – tala, lyssna, förstå

Språklek – tips och trix (viss inriktning mot barn inom autismspektrum)

 

QR-kod som leder till detta blogginlägg: