Europeiska logopedidagen äger rum den 6 mars varje år och uppmärksammar någon aspekt av logopeders vida arbetsområde. 2017 års tema är dysfagi/ät- och sväljsvårigheter. En patientgrupp som ofta drabbas av dysfagi är personer med demens. 

Huffington Post: skribenten Beth Britton har erfarenhet som nära anhörig till en person med demens och dysfagi. Hon menar att när en person med demens får sväljsvårigheter, finns det stor risk att man inte tar svårigheterna på tillräckligt stort allvar, vilket kan leda till en hel del komplikationer, som kan vara livshotande.

Britton påtalar komplexiteten i omhändertagandet av personer med dysfagi, det handlar om att alltifrån personens vakenhetsgrad, sittposition, matens konsistens, hur man matar personen och tidsåtgången vid måltider. För anhöriga är det enligt Britton inte lätt att få tag på bra information om sväljsvårigheter.

Vilka resurser rekommenderar ni till anhöriga, vårdpersonal mfl när det gäller omhändertagande av personer med demens och dysfagi?