Sväljsvårigheter/dysfagi kan vara en följd av stroke, neurologiska sjukdomar som MS och ALS eller medfödda funktionsnedsättningar som cerebral pares. Logopeder undersöker, behandlar och ger råd kring sväljsvårigheter.

Grafik: Jessica Anerfält/Svenska Logopedförbundet
Grafik: Jessica Anerfält/Svenska Logopedförbundet

Varje år den 6 mars går den Europeiska logopedidagen av stapeln. Då satsar vi lite extra på att öka medvetenheten om logopedi och vad logopeder kan bidra med.