Den europeiska samarbetsorganisationen CPLOL ber om hjälp att besvara en enkät om telemedicin. CPLOL har en arbetsgrupp kring distanslösningar för logopedi och vill veta mer om hur det fungerar i olika europeiska länder. Resultatet kommer att rapporteras i samband med CPLOL-kongressen i Portugal 2018 samt på CPLOL:s hemsida.

 

”Telepractice could be defined as the application of telecommunications technology to the delivery of speech language pathology and audiology professional services at a distance by linking clinician to client/patient or clinician to clinician for assessment, intervention, and/or consultation“ (Harrison, 2011). In this topic different research results are shown (e.g. Purdon, Robinson 2016; Rullman, 2016; Fu, Theodoros, Ward, 2016; Sweeny, Sell,Fleming, Hegarty, 2016; Kariyasu, Satoh, Toyama, Nozaki, 2016; Westby, 2016). This results seem to depend on the needs of the different countries.”

Till enkäten