I en färsk studie i Journal of Speech, Language and Hearing Research (e-publicerad men ej i tryckt version än!) har Sandra Neumann med kollegor undersökt validitet och reliabilitet i instrumentet FOCUS-G, en auktoriserad översättning av ett befintligt engelskspråkigt verktyg för att mäta kommunikativ delaktighet hos förskolebarn.

Föräldrar till barn med typisk språkutveckling respektive språkstörning fyllde i FOCUS-G och formuläret KiddyKINDL, som mäter hälsorelaterad livskvalitet hos barn.  FOCUS-G visade sig ha överlag goda psykometriska egenskaper och författarna drar slutsatsen att instrumentet är lämpligt både för forskning och kliniskt bruk med tysktalande barn.

FOCUS är sedan tidigare validerat på engelska och franska och är dessutom översatt till en mängd språk, däribland norska, danska, farsi och arabiska men inte till svenska vad det verkar. Materialet är fritt att ladda ned men kräver att man startar konto/loggar in.

Finns det någon bra metod för att bedöma kommunikativ delaktighet hos barn i Sverige?