Utvärdera kommunikativ delaktighet hos förskolebarn

I en färsk studie i Journal of Speech, Language and Hearing Research (e-publicerad men ej i tryckt version än!) har Sandra Neumann med kollegor undersökt validitet och reliabilitet i instrumentet FOCUS-G, en auktoriserad översättning av ett befintligt engelskspråkigt verktyg för att mäta kommunikativ delaktighet hos förskolebarn. Föräldrar till barn med typisk språkutveckling respektive språkstörning fyllde i FOCUS-G och … Fortsätt läsa Utvärdera kommunikativ delaktighet hos förskolebarn