Bildstöd på barnkliniken

SÄS: Barn- och ungdomskliniken vid Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) har nominerats till Götapriset för sitt arbete med bildstöd, vilket har ökat klinikens följsamhet till såväl Patientlagen som till FN:s barnkonvention.  På kliniken används bildstöd för att anpassa och förtydliga kommunikationen med barnen. Till exempel finns en whiteboardtavla indelad i veckans … Fortsätt läsa Bildstöd på barnkliniken