Förbundsmötet äger rum den 12 maj i ABF-huset, Stockholm. Alla Slof-medlemmar har rätt att närvara vid förbundsmötesförhandlingarna, delegaterna har rösträtt.

Du som är delegat får kallelse och förbundshandlingar via mejl. För dig som inte är delegat men är intresserad av att veta mer om förbundsmötet finns alla förbundsmöteshandlingar, stadgar osv att ta del av via Svenska Logopedförbundets hemsida. I handlingarna framgår det också vilka delegater som representerar respektive län/region.

Vid förbundsmötet väljs ny styrelse och via styrelsens propositioner och medlemmarnas motioner stakas färdriktningen ut för de kommande tre åren.

Välkomna till förbundsmötet!