IALP, den internationella organisationen för logopedi och foniatri, söker medlemmar till sin kommitté för kraniofaciala missbildningar och relaterade syndrom.

IALP:s kommittér arbetar med vetenskapliga, utbildningsrelaterade och professionella frågeställningar utifrån ett globalt och multikulturellt perspektiv. Kommittéerna delar sitt arbete via publikationer, konferenser, och presentationer på IALP:s kongress.

Om någon är intresserad av att delta i detta internationella samarbete eller vill veta mer kan man kontakta Astrid Frylmark, styrelseledamot i IALP för mer information!

astrid@spraklek.se