Föreläsningarna från Specialpedagogikens dag 15 mars på Stockholms universitet finns tillgängliga på UR Samtiden. Se och hör bland andra Liselotte Kjellmer föreläsa om språkliga profiler hos barn med autismspektrumtillstånd och Julie Dockrell om språkstöd i klassrummet.