Är du logoped och arbetar med språkstörning hos barn och ungdom? Då har du intressant läsning framför dig!

EDIT:

Gruppen för nationella riktlinjer kring språkstörning presenterar sitt första dokument, nämligen en svensk sammanfattning den andra i ordningen av de två publicerade CATALISE-artiklarna, vilken sammanfattar förslag till terminologi för att beskriva språkstörning.

Sammanfattning av den första CATALISE-artikeln kommer i reviderad version inom kort. Dokumentet har dragits tillbaka för att inte föregå resultaten av en kommande magisteruppsats från logopedprogrammet i Lund av studenterna Andrea Ahlfont och Liza Eiman Nilsson.

Läs mer om riktlinjearbetet och förstås den intressanta sammanfattningen på Svenska Logopedförbundets hemsida!