Idag den 12 maj ägde Svenska Logopedförbundets förbundsmöte rum, vilket bland annat innebar många nyval till styrelsen, utökade fokusområden för förbundets opinionsbildning med sikte på breddad arbetsmarknad för logopeder och förbättrad logopedtillgång för våra patientgrupper.

Den nya styrelsen konstituerar sig inte förrän om en månad, så fram tills dess blir det av naturliga skäl en viss stiltje i styrelsearbetet men ordförande Ulrika Guldstrand finns tillgänglig som vanligt vid eventuella frågor.

Läs mer i kommande nummer av tidningen Logopeden och på förbundets hemsida!