Kunskapsstöd i hälso- och sjukvården

Nyligen har representant från Svenska Logopedförbundets styrelse deltagit i möte med Rådet för kunskapsstyrning på Socialstyrelsen.

Rådet för kunskapsstyrning är en sammanslutning av nio myndigheter som berör hälso- och sjukvård och socialtjänst. Rådets uppdrag går ut på att samordna sig och förtydliga kunskapsstöd och information. I mars bjöd de in professionsförbunden  till dialog kring hur de måste kan/bör/måste förbättra sitt kunskapsstöd. Rådet har kommit fram till att man måste strama upp sin terminologi och bli tydligare med vilka föreskrifter och deras förväntade funktion.
Prioriterade områden för rådet att arbeta vidare med är bland annat rehabilitering och prevention, det vill säga viktiga områden för oss logopeder att bevaka. På mötet diskuterades bland annat multiprofessionella team – i riktlinjer och liknande finns det ofta svepande formuleringar om att team är bra, men rekommendationerna är så otydliga att teamet kan se väldigt olika ut i olika delar av landet.