Färre VAB-dagar med rätt metod för halsmandeloperation

Kvalitetsregister.se:

Operation av halsmandlar (tonsiller) är det vanligaste kirurgiska ingreppet på barn och det kan utföras med två olika metoder, tonsillektomi, där hela halsmandlarna avlägsnas eller tonsillotomi, där delar av halsmandlarna tas bort. Tidigare studier har visat på kraftigt minskad blödningsrisk vid tonsillotomi.

Nu har forskare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset kombinerat data från Tonsilloperationsregistret och från Försäkringskassan för över 3 500 barn. Man har kommit fram till att samhället gör stora ekonomiska vinster om man använder tonsillotomi vid snarkningsbesvär och andningsuppehåll, besparingen skulle kunna vara cirka 40 miljoner kronor årligen. Barnen återhämtar sig snabbare och antalet VAB-dagar blir två färre för varje operation. Därmed är tonsillotomi bättre både för barnen och för samhället i stort.