Ny avhandling!

En landets färskaste doktorer i logopedi är Emma Forsgren, som i sitt avhandlingsarbete vid Sahlgrenska Akademien har undersökt hur personcentrerad vård fungerar när patienterna har kommunikationssvårigheter till följd av stroke eller neurologisk sjukdom. Forsgrens forskning har haft tre huvudsakliga syften:

  • att beskriva erfarenheter av kommunikation inom hälso- och sjukvård från patient- och vårdgivarperspektiv
  • att undersöka effekter av två metoder för att underlätta samtal
  • att undersöka hur man med olika metoder kan utvärdera vilken effekt träning av kommunikation har på samtal

Resultaten pekar bland annat på att läkarstudenter som fick lära sig att använda stödjande kommunikativa strategier genom ett interaktivt träningsmoment visade en signifikant ökning,  både i kunskap och användning av dessa strategier jämfört med före träningen. Både undersköterskor och läkarstudenter upplever att det är relativt svårt att kommunicera med personer som har tal- och språkstörningar, men upplever ändå att de har en betydelsefull roll när det gäller att underlätta samtal med dessa patienter. Forsgren påtalar också att faktorer som tid, personalkontinuitet och aktivt ledarskap har stor betydelse när det gäller att implementera rutiner för att underlätta samtal på särskilda boenden.

Vi har tidigare skrivit om rollspel för läkarstudenter:

Afasinyheter

Emma Forsgren (2017). Person-centred care and communication disorders: Exploration and facilitation of conversational interaction involving people with acquired neurogenic communication disorders and health care providers. Speech and Language Pathology Unit, Institute of Neuroscience and Physiology at Sahlgrenska Academy University of Gothenburg.