Afasi och online-identitet

Helena Taubner är doktorand i handikappvetenskap vid Högskolan i Halmstad. Hennes pågående avhandlingsarbete handlar om personer med afasi efter stroke som är i yrkesverksam ålder och hur de använder sig av modern kommunikationsteknik. I en nyligen publicerad open access-artikel kan undersöker Taubner afasi och online-identitet.

I den aktuella artikeln har Taubner intervjuat 9 personer med afasi efter stroke och även undersökt deras onlinekommunikation i form av foton, filmer, texter och emojis från exempelvis Facebook och Instagram. Hur hanterar man t ex det faktum att skriftspråket inte fungerar som innan stroken – accepterar man sin nedsatta förmåga eller tar man hjälp av personer eller av hjälpmedel i form av t ex ordprediktion och liknande? Väljer man att vara öppen med att man har afasi?

Taubner, Helena, Hallén, Malin, & Wengelin. Åsa (2017). Signs of aphasia: Online identity and stigma management in post-stroke aphasiaCyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace, 11(1).

 

 

Vi har tidigare tipsat om Helena Taubners forskningsblogg:

Forskning om afasi och digitalt medierad kommunikation