BHV-logopedi

Det är tyvärr fortfarande ovanligt med logopeder inom centrala barnhälsovårdenheter men en långsam utökning sker. Landets BHV-logopeder har tagit fram en gemensam arbetsbeskrivning som man nu kan ta del av på Svenska Logopedförbundets hemsida.

Se även projektrapporten om BHV-logoped i region Jönköping: Språkutveckling – mer än att lära sig ”tala rent” och om preventivt språkligt arbete i Rikshandboken för barnhälsovård.

Vi har tidigare skrivit om:

Barnhälsovården fortsatt ojämlik